Sakal sa kahirapan at magang-maga sa pamamaslang…
Duterte bansa ay ginawa mong pugad ng kahalimawan!

Mga lansangan sa kalunsuran ay naging gubat ng pasismo…
habang ang kanayunan hinalugada’t ginalugad mo ng terorismo!

Soberanya din ay isinubo mo sa bunganga ng mga diyos-diyusan mong mga among dayo…
Amerika at Tsina, aso kang sa kanila, ay  tutang-tuta at kay amo…
ngunit sa bayan at sambayanan, traidor ka!
Kawatan at mapagkanulo!

Sige Duterte…! Magbanta ka pa ng delubyo!
at mamamayan, ‘di ka aatrasan, handang-handang lumaban, walang takot sa iyo!

Alalahanin mong Malakanyang, ay nasa paanan lang ng kabundukang ito
at ikaw ay manhid at bulag—walang malay na kaming hindi mo matalo-talo
ay daang libo pulang mandirigmang nakapaligid sa iyo—kubkob na ang iyong palasyo!

Umpisahan mo nang magdasal–lumakad ng paluhod sa dambana ng sinasamba mong demonyo…
at wala kang tatakbuhan at baka kahit sa impyerno…
walang silid na magbabahay sa sobrang laki ng krimen mo!

Sige Duterte…! Magbanta ka pa ng delubyo!

Handa na kaming magpapatalsik sa iyo!

* Sulat at mga dibuho ni George Tumaob Calaor, dating Bayan-Aklan coordinator.

Leave a Reply