Browsing Tag

Tumandok Massacre

FILIPINO PROGRESSIVES IN FRANCE, FORBIDDEN TO SEND A LETTER TO THE EMBASSY

Yesterday, March 09, 2021, Dhaizie Joie Bongay, coordinator of the Nagkakaisang Pilipino sa Pransya (NPSP), a non-profit and progressive organization of overseas Filipino workers (OFWs), and other Filipino nationals based in Paris, submitted a letter of appeal to Philippine Embassy in Paris, France Ambassador Ma. Teresa P. Lazaro. However, Bongay was forbidden to enter the embassy.

In their letter, NPSP appealed to the said embassy to stand with them and “denounce the terroristic programs of Duterte’s regime” following the Bloody Sunday massacre and mass arrest of activists in Southern Tagalog under the Synchronized Enhanced Management of Police Operations last March 07, 2021.

The group said that similar operations  were also done during the Tumandok massacre in Panay and the massacre of peasant and social activists in Negros island. Moreover, the group also pointed out that the killing witnesses just like what happened to a Tumandok Barangay Captain Julie Catamin, and attempts in the lives of the lawyers just like what happened to Tumandok case lawyer, Atty. Angelo Karlo Guillen, have become the norm.

NPSP said that such “massive attack on human rights may spread panic on the part of the uncontrived citizen.” Moreover, the group believes that such norm and attacks are “criminal and grossly unacceptable in [the] international parlance.”/PT

WESTERN VISAYAS BISHOPS CONDEMN TUMANDOK 9 MASSACRE

ILOILO CITY – Eight (8) bishops across Western Visayas, in their pastoral letter signed 15th January 2021, expressed their strongest condemnation to the massacre of nine (9) Tumandok leaders and the illegal arrest of 16 others during the joint operation of the AFP and PNP last December 30, 2020.
“WE CONDEMN in the strongest possible term, all the KILLINGS and especially, the KILLINGS of our BROTHERS– the TUMANDOKS,” said bishops.
The bishops also empathized with the Tumandoks especially to the family of the Tumandok 9. They demanded for a thorough investigation of the incident by an independent body; for the government, the church, and the business community to “listen to the legitimate cries of the Tumandoks against the construction of the Jalaur Mega Dam;” to stop the militarization of IP communities; for the state forces to follow the ethical standard in their operations; and for the police officers to use body cameras in all its operations to prevent false accusations, and to protect the civilians from the use of violence or abuse of power.
“We also encourage the ILONGGO community to reach out in compassion to our bereaved and displaced TUMANDOK brothers and sisters,” the bishops said.
The bishops ended, “let us all together contribute whatever we can do to: STOP THE KILLINGS; RESPECT THE RIGHTS OF PEOPLE TO LIVE IN PEACE; and STOP THE MILITARIZATION OF THE IP COMMUNITIES!”
Read the Pastoral Letter of Western Visayas Bishops on the Tumandok Killings HERE

PANAMBI SANG TUMANDOK

PANAMBI SANG TUMANDOK
“Tumandok kami, pangayaw lang kamo. Tanum kawayan sa inyo pagalubngan!”
Ang maaslog nga tubig suba sang Pan-ay mapula pa sa nagadabdab nga langit bag-o mag abot ang kasisidmon
Naga pamangpang sa kataas, makusog ang buslug sa kaakig. Singgit sining suba Pan-ay —
“Gin-usik nga dugo sa duta dapat uli-an!”
Ang dungganon nga tubig suba sang Jalaur indi na matinung. Kinagubot ang bation nga kutib-kutib padalhay sa hukmungan sang kaaway
Naga lubid hugot mag-ibwal nga lulon-baha sa kalalawran. Singgit sining suba Jalaur —
“Gin-utang nga kabuhi sa bukid dapat baydan!”
Itimalos ang mga inosenteng nga pinamatay sang pasista nga estado!
  Roy Giganto Reynaldo Katipunan
Mario Aguirre Eliseo Gayas Jr.
Artilito Katipunan, Sr. Maurito Diaz, Sr.
Jomar Vidal Dalson Catamin
Rolando Diaz, Sr.
Sa maabot bag-ong Sugidanon matagsing nga hinambiton ang ila mga ngalan.
Sa masunod nga maragtas isaysay ang ila maayong binuhatan
Kay marumpag na ang kampo sang mga kaaway
Bangon, itimalos ang mga inanak mong hugot nag palangga sa imo —
Aglinab, Lahug, Acuña, Masaroy, Roosevelt
Daan Sur, Tacayan, Nayawan, Garangan
Kaupod ninyo kami sa kaabtik nga magbangon padulhog sa patag sukbit ang mga hinganiban:
ang walay tupong nga paghigugma sa dutang binun-agan!
— ni Tomas Talledo ¦ 30 Disyembre 2020

POETRY | UWANG ni Jhio Jan Navarro

Uwang
(para sa siyam ka tumandok nga ginluthang sa Panay)
Subong!
Subong ninyo ihambal nga wala
kamatuoran sa mga ginasugid
sang katigulangan.
Subong nga ang tanan nga ngalan
nga ginasambit — sang mga nagasukbit
cuarenta y cinco kag armalite — sa punta
sang dila nga ginapadahog sang,
dili minama, apang pula nga laway,
sa pinanid sang libro sang mga buhi,
nagakapanas,
dili bala matuod nga
kamatayon ang ginabuut
sang uwang sang mga ido buang?
Subong!