Panghangkat sang bakunawa

Binalaybay ni Tomas Talledo

Wala sa pilak, gahum, kabantugon,
kundi ara sa pagbaliskad-paya sang
mga agalon nga daluk kag mapiguson

Ara ang paglaum sa baba sang luthang ang
hangkat sang Signosang Bakunawa
samtang wala pa ang bugana nga kabuhi sa
binukid, patag kag tayuyon nga suba

Pangitaon agud masapwan ang hustisya katulad
sang pagkasapo sa wasak nga
dughan sang gindingutan sang tiraniya

Maghimakas agud mabungkag ang kagarukan,
wasakon kun ara sa dapog,
sa papag, sa bangerahan kag sa hagdan

Agud mahakos ang katam-is sang kasubo,
mananaman ang kasakit kag kanunay matapos
ang dinag-on nga pag-antos

Kay ara na ang mga labaw dunggon nga
hangaway, mga nagakubay nga paglaum, mga
labing hamili nga inanak sang pigos.

/8 Pebrero 2024

author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *